اخبار


بررسی آمار تعداد صفحات وب و تبدیل آن به کاغذ

۲۰ ماه تیر ۱۳۹۵

طبق آخرین آمار محققین در هر ثانیه تقریبا ۶۰۰۰ توییت، ۴۰ هزار سرچ گوگل  و حدود ۲ میلیون ایمیل ارسال می شود. اما اینها فقط نشان دهنده اندازه وب است. سپتامبر ۲۰۱۴ یک میلیارد وب ...
مشاهده