خودکار تبلیغاتی

انواع خودکار تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی:

خودکار تبلیغاتی یکی دیگر از هدایایی می باشد که از دیرباز بسیار مرسوم بوده است و همواره جزء جدایی ناپذیر هدایای تبلیغاتی می باشد. خودکار تبلیغاتی اگر با دقت و مناسب انتخاب شود مورد استفاده مشتری شما قرار می گیرد و باعث می شود تا نام شما همواره در ذهن مشتری شما جای داشته باشد و این امر موجب یک همکاری بلند مدت می شود. در ادامه خودکارهایی را که گروه تبلیغاتی دیمو قادر به عرضه آن به شما می باشد را معرفی می کنیم.

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P130
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۵۰۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

هدایای تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P400
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۹۰۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P850
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۱۱۰۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P610
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۱۱۰۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P710
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۱۱۰۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P900
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۱۱۵۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P220
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۱۱۵۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار پلاستیکی
کد: P750
حداقل سفارش: ۱۰۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۱۷۵۰
هزینه حک لوگو: ۷۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی
کد: P640
حداقل سفارش: ۲۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۳۲۰۰
هزینه حک لوگو: ۸۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار فلزی
کد: P1000
حداقل سفارش: ۲۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۳۵۰۰
هزینه حک لوگو: ۸۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

خودکار چوبی با کاور
کد: P420
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت هر عدد: ۸۰۰۰
هزینه حک لوگو: ۸۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

ست خودکار روان نویس
کد: P555
حداقل سفارش: ۵۰ عدد
قیمت هر عدد: ۲۷۰۰۰
هزینه حک لوگو: ۸۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

ست خودکار روان نویس
کد: P655
حداقل سفارش: ۵۰ عدد
قیمت هر عدد: ۲۷۰۰۰
هزینه حک لوگو: ۸۰۰۰۰ تومان

 

خودکار تبلیغاتی

ست خودکار روان نویس
کد: P880
حداقل سفارش: ۵۰ عدد
قیمت هر عدد: ۳۵۰۰۰
هزینه حک لوگو: ۸۰۰۰۰ تومان

مراحل سفارش خودکار تبلیغاتی