تقویـــم و سررسید

سررسید ها و تقویم ها از دیرباز یکی از هدایای مرسوم بوده اند که به علت کارای آن همواره مورد توجه کارفرمایان و صاحبین مشاغل بوده اند تا از آن به عنوان یک هدیه تبلیغاتی مناسب استفاده کنند. سر رسید ها از چندین جهت می توانند با هم متفاوت باشند؛ از قبیل اندازه ( وزیری – رقعی – اروپایی – جیبی و … ) جنس و رنگ کاغذ ( نخودی – سفید ) ( گلاسه و تحریر ) جنس جلد کار ( ترمو – چرم – سلفونی – جیر و … ) و موارد دیگر. در ادامه سررسید ها و تقویم هایی که در مجموعه ی دیمو گرافیک قابل عرضه می باشند را معرفی می کنیم.

 

08کد: C140
اندازه: جیبی
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

13کد: C180
اندازه: جیبی
نوع جلد: سلفون
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۶۵۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

07کد: C190
اندازه: جیبی
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۸۵۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

14کد: C260
اندازه: وزیری
نوع جلد: سلفون
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۸۵۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

 

12کد: C290
اندازه: وزیری
نوع جلد: سلفون
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۹۵۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

 

09کد: C370
اندازه: وزیری
نوع جلد: سلفون
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

 

03کد: C410
اندازه: وزیری
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

04کد: C450
اندازه: اروپایی
نوع جلد: پارچه ای
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

05کد: C490
اندازه: اروپایی
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

01کد: C520
اندازه: اروپایی
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

10کد: C530
اندازه: وزیری
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

15کد: C560
اندازه: اروپایی
نوع جلد: جیر
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۵۰۰۰۰ تومان

 

 

06کد: C720
اندازه: هشتی
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۲۱۵۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

11کد: C780
اندازه: وزیری
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

16کد: C820
اندازه: وزیری
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۲۶۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

02کد: C840
اندازه: وزیری
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۲۷۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

18کد: C850
اندازه: اروپایی
نوع جلد: ترمو
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان
هزینه حک لوگو تا ۱۰۰ عدد: ۱۲۰۰۰۰ تومان

 

 

17کد: C900
اندازه: اروپایی
نوع جلد: جیر
حداقل سفارش: ۱۰۰ عدد
قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان
قیمت فوق شامل چاپ عطف و لیزر روی جلد می باشد